Sinopsis BMM 3105

Kursus ini menjelaskan penggunaan internet, pemilihan bahan internet, laman web, dan papak pembelajaran, perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan, pengeditan bahan pengajaran secara dalam talian; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet, simulasi pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan, animasi dalam persembahan bahan; dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Selasa, 17 Januari 2012

Hasil Pembelajaran


Hasil Pembelajaran :

1. Menggunakan internet, laman web, pembelajaran secara dalam talian dan luar talian; model perpautan dalam penyusunan bahan, dan perpautan antara bahan.


2. Memilih bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran.


3. Membina tapak pembelajaran yang mudah.


4. Mengedit bahan pengajaran secara dalam talian.


5. Menggunakan bahan bahasa Melayu dalam internet, alat pengarangan, animasi dalam  persembahan, dan cakera padat pembelajaran dalam p&p bahasa Melayu.


6. Mengadakan simulasi pengajaran Bahasa Melayu secara sidang video.